1.  AZ INTERNET BEMUTATÁSA

1.1.                  Mi is az internet!

Az Internet egy világméretű számítógép-hálózat, amely a különböző rendszerű számítógépes-hálózatok ezrei között egy egységes ”hálózati társalgási nyelv” - az Internet Protocol - segítségével kommunikációt tesz lehetővé. Ennek az egységes nyelvnek a kifejlődése egységbe integrálta az addigra már kialakult nagy kiterjedésű, de különböző rendszerű hálózatokat.

A mára kialakult világhálózat gyökerei a hatvanas évekbe, Amerikába nyúlnak vissza. Az első nagy távolságokat áthidaló hálózat az amerikai védelmi minisztérium ARPAnet rendszere, amely katonai kutatások céljaira jött létre. Ennek egy nukleáris támadás esetén is működőképesnek kellett volna lennie. A kutatás célja az volt, hogy nagyteljesítményű számítógépeket kapcsoljanak össze úgy, hogy az adategységek automatikus irányítása révén a rendszer működőképessége fennmaradjon, még a hálózat egyes elemeinek kiesése esetén is.

A katonai kutatók által megteremtett rendszer lehetőségeit az emberek hamar felfedezték, és egymás közti kommunikációra is felhasználták, elkezdtek ”társalogni” az időjárásról, aktuális eseményekről, művészetről, sportról, s persze szakmai vitákat is folytattak. A számítógép segítségével így létrejött új médium az elektronikus levelezés, angol nevén az e-mail, amely ma is az egyik legnépszerűbb kommunikációs forma. Ezek a szakmai vagy privát beszélgetések azonban több személyt is érdekelhetnek egyszerre, s hamarosan kialakultak ezeknek a vitaköröknek a számítógépes megvalósítási formái a levelezési listák és elektronikus konferenciák. A tájékoztatás hagyományos formái, mint az újság, vagy magazin is megjelentek elektronikus formában.

Természetesen az eredeti cél, hogy távoli számítógépek erőforrásait felhasználják vagy adatokat érjenek el róluk, és ezekkel számításokat végezzenek szintén megvalósult a távoli bejelentkezés (Telnet), illetve az adatállományok átvitele (FTP) segítségével.

Az Internet sokrétű szerkezetének egyik legnagyszerűbb ”találmánya” a World Wide Web. Pontos magyar fordítása nincs, a világháló kifejezést használják leggyakrabban. Gyakran halljuk a szörfözés az Interneten kifejezést is, ami nem más, mint a World Wide Web technikai módszerével létrehozott információk keresése és letöltése. A WWW tulajdonképpen egy olyan hatalmas adatbázis, melynek objektumai szöveges dokumentumok, grafikák, animációk, audió és videó felvételek.

Meg kell említeni, hogy bár az Internet az információ csodálatos tárháza, mégsem tökéletes. Egyrészt azért, mert nem található meg benne minden információ. Másrészt az itt elért információ csak bizonyos fenntartásokkal tekinthető megbízhatónak és hitelesnek. Ugyanis a rendelkezésre bocsátott adatok legtöbbje önkéntes alapon kerül a hálózatba, ezért előfordulhat, hogy esetleg pontatlan vagy egyenesen félrevezető. Az innen szerzett információt mindig óvatosan és fenntartásokkal kell kezelni, az adatok hitelességének és pontosságának ellenőrzése nagyon fontos, csak ezután lehet hivatkozni rájuk.

Az Internet tehát azoknak a számítógép-hálózatoknak a világot átfogó összessége, amelyek az Internet Protocol közvetítésével egymással kapcsolatban vannak. Az Internetet több kisebb vagy nagyobb helyi hálózat alkotja, ezek egymástól függetlenül is üzemelnek. Az Internet nem egy vállalat, nem valamilyen nemzetközi szervezet, hanem a különböző szolgáltatók által működtetett hálózatok és hálózati szolgáltatások összessége.

1.2.                  Az internet története

Ma még mindig kevéssé ismert az internet eredete. Legendák keringenek szakmai körökben az indíttatásról, a mögöttes érdekekrôl. Sok feltevés kötôdik a katonai rendeltetéshez és finanszírozáshoz. Ez részben igaz is, de a valóság sokkal árnyaltabb, mint az általában felszínes ismeretek.

Mint sok más technológiai újdonság, az Internet is katonai fejlesztésekből jött létre. Kialakulása a 60-as évekre nyúlik vissza, amikor az Egyesült Államok hadügyminisztériuma egy olyan hálózatot akart létrehozni amelyben nincs egyetlen kritikus csomópont sem, amelynek megsemmisülése magával rántaná az egész hálózatot. Céljuk az volt, hogy a rendszer teljesen egyenrangú számítógépek összekapcsolásából álljon, ne egy központi gép köré szerveződjön a hálózat. Létrehozásával a Rand Corporation, egy katonai kutatásokat végző intézet kezdett el foglalkozni, majd 1964-ben hozták először nyilvánosságra elképzeléseiket, ez volt az ARPA (Advanced Research Projects Agency) project. Az ARPANET-hez vezetô számítógép hálózati kutatási programot a MIT kutatási erôforrásaira támaszkodva 1962. októberében indították. Az ARPA-t akkoriban DARPA néven jegyeztek, mivel neve elé sokatmondóan odakerült a "Defence" (Védelmi) szó.


Az ARPANET tervei

A mai Internet ősének tekinthető, kutatási célokra szánt hálózat 1969 decemberében lépett működésbe, négy kaliforniai intézet (University of California Los Angeles, University of California Santa Barbara, Stanford Research Institute, University of Utah) ARPANET néven összekapcsolásával. Ez volt az első csomagkapcsolt hálózat. Ez azt jelenti, hogy két gép között az információcseréhez nincs szükség közvetlen kapcsolatra, az üzenetek kis csomagokra bontva, egy háló főbb csomópontjait érintő útvonalon jutnak el rendeltetési helyükre. Az egyes adatcsomagok a csomópontokban külön-külön várakozhatnak, és akkor továbbítódnak, amikor a vonal terheltsége azt éppen lehetővé teszi. A célállomáson a csomagok aztán újból összerakhatóak az eredeti üzenetté. Ily módon sokkal kevesebb vonalra van szükség, mint abban az esetben, ha minden gépet össze kéne kapcsolni az összes többivel, és a vonalak kihasználása is optimális.

Az hadügyminisztérium az alábbi négy alapfeladat ellátását várta el a hálózattól:

·        lehessen elektronikus üzeneteket küldeni (e-mail),

·        adatállományok mozgathatók legyenek a gépek között (FTP),

·        a távoli gépet úgy használhassuk, mintha előtte ülnénk (távoli bejelentkezés),

·        a rendelkezésre álló erőforrások megoszthatók legyenek – hálózatba kapcsolt gépek úgy használhassák őket, mintha közvetlenül a saját erőforrásuk lenne.

Néhány évvel később a kutatás és fejlesztés polgári szférájában is nagy számban jelentek meg a számítógépek és az igény ezek hálózatban való összekapcsolására. Természetesen ez vonatkozott a különböző gyártóktól származó számítógépekre is, így a szakma egy gyártófüggetlen, működőképes szabványt keresett, amit az ARPAnet-ben kipróbált protokollokban talált meg. Ezeknek az alacsonyszintű protokolloknak a fejlődése vezetett a Transmission Control Protocol (TCP) és az IP kifejlesztéséhez. Minden számítógépnek, amely az Internethez csatlakozni akar ezt a TCP/IP szabványt kell támogatnia.

Az amerikai tudományos és oktatási intézményeknek, a számítógépes központoknak az egész Egyesült Államok területére kiterjedő országos hálózatba történő bekapcsolásához az anyagi és szervezési hátteret egy kormányzati szerv, a National Science Foundation (NSF) adta. Így épült ki 1984-ben az NSFnet, amelyben a kis intézmények bérelt vonalakkal kapcsolódtak a hozzájuk legközelebb eső nagy intézményhez, azok pedig a további nagy intézményekhez csatlakoztak. Végül az intézmények közötti nagy forgalomnak, a megbízhatósági igényeknek és a vonalak költségében meghatározó szerepet játszó távolságnak megfelelően kialakult egy az úthálózathoz hasonló, összetett számítógép-hálózati topológia. A jelentős mértékű átmenő forgalom indokolttá tette, hogy a hálózatot alkotó gépeket ez alól tehermentesítsék. Különálló, a hálózati adatcsomagok kapcsolására dedikált számítógépek (routerek) jelentek meg, amelyek a helyi hálózatot leválasztották, az átmenő forgalmat önállóan kezelték. Ezzel a hálózatban egy új elem, a gerinchálózat jelent meg, amely a kapcsológépek segítségével a helyi hálózatoktól függetlenül, de azokat összekötve működik. Az NSFnet tehát egy gerinchálózat, amely a tagintézmények önállóan működő hálózatait kapcsolja össze.

A 80-as évek végén az NSFnet-hez hasonlóan számos országban alakultak gerinchálózatok. Ezek elsősorban a hatalmas információmennyiséggel és számítástechnikai erőforrásokkal rendelkező NSFnet-hez akartak csatlakozni. Ez és a hozzá kapcsolódó regionális hálózatok váltak ismerté Internet néven.

Napjainkban folyamatosan nő azon cégek, vállalkozások száma, amelyek a profit szféra számára nyújtanak Internet szolgáltatást. Az előfizetés előtt mindenképpen érdemes tájékozódni arról, hogy a szolgáltató milyen lehetőségeket biztosít.

2000-re az Internetbe csaknem minden ország bekapcsolódott, a felhasználók száma pedig meghaladja a 200 milliót

1.3.                  Azonosítás az interneten

Ahogy a mindennapi életben is körül vagyunk véve azonosító adatokkal, úgy az Internetnek is megvan a saját azonosító rendszere. Ha a hálózaton egy új állomás létesül, akkor az egyedi címet kap. Kezdetben az azonosítás egy 32 bites számmal történt, amelyet IP címeknek neveztek. Az IP cím egymástól ponttal elválasztott négy számból áll, pl. 182.205.102.65. Mivel a felhasználók a számok helyett az azonosító neveket használták szívesebben, ezért a számokhoz neveket rendeltek, hogy ezzel hivatkozhassanak a gépekre. Ezt hívják domain névnek, amely ponttal elválasztott szavakból áll. Például az mgszki1.pate.hu egy számítógépnek a neve. A név utolsó tagja a “hu” Magyarországot jelöli. A “pate” a Pannon Agrártudományi Egyetem rövidítése, az “mgszki1” pedig a gép neve.
Amikor a domain név felhasználásával az Internethez csatlakozó számítógéphez akarunk hozzáférni, akkor azt a Domain Name System (DNS) program fordítja le a rendszerének megfelelő IP címre. A domain neveket különböző szintű domain-okra osztották. A név utolsó tagja az ún. legfelső szintű domain, amely azt az országot jelöli ahol a számítógép található.

A földrajzi hely megjelölésére az alábbi rövidítések alkalmazhatók:

AQ

Antarktisz

IN

India

AR

Argentina

IT

Olaszország

AT

Ausztria

JP

Japán

AU

Ausztrália

KR

Korea

BE

Belgium

MX

Mexikó

BR

Brazilia

NL

Hollandia

CA

Kanada

NO

Norvégia

CH

Svájc

NZ

Új-Zéland

CL

Chile

PR

Puerto Rico

DE

Németország

PT

Portugália

DK

Dánia

SE

Svédország

ES

Spanyolország

SG

Szingapúr

FI

Finnország

TN

Tunézia

FR

Franciaország

TV

Tajvan

GR

Görögország

UK

Egyesült Királyság (Anglia)

HK

Hongkong

US

Egyesült Államok (USA)

HU

Magyarország

VE

Venezuela

IE

Izrael

YU

Szerbia és Montenegró


Ha a földrajzi hely előírására nem kerül sor, akkor a rendszer az Egyesült Államokat tételezi fel. Amerikán belül azonban a hálózatok a felső szintű domain helyett a szervezetre vonatkozó azonosítót alkalmazzák, vagyis a következő rövidítések egyikét:

·        COM Kereskedelmi szervezet

·        EDU Oktatási intézet

·        GOV Kormányhivatal

·        MIL Katonai szervezet

·        NET Hálózati cégek és szervezetek

·        ORG Egyéb szervezetek


Ez előtt áll a domain, azaz a szerver neve. Ez tetszőlegesen választott név, általában a szervert üzemeltető vagy használó cég illetve szervezet neve, vagy annak rövidítése, pl. amazon.com.
A domain után következő neveket aldomain (subdomain) elnevezéssel illetjük. Ha van ilyen név akkor az többnyire a szerveren helyet bérlő cég illetve szervezet neve, pl. magyar.film.hu.
A szerverekre bejelentkező felhasználóknak szüksége van egy külön névre is, hiszen egy szerverre többen is bejelentkezhetnek egyszerre. Ezért minden felhasználó kap egy felhasználói azonosítót, amely tetszőleges név lehet. Az azonosítót a gép nevétől @ (kukac) karakterrel választjuk el, pl. nev@szolgaltato.yu. A felhasználói azonosítók és a domain nevek kizárólag alfanumerikus karakterekből épülhetnek fel.

1.4.                  Csatlakozás a hálózatra

Az Internet hozzáférése korábban csak azok számára volt lehetséges, akik munkahelyükön illetve főiskolákon, egyetemeken rendelkeztek Internet kapcsolattal. Ma már számos ún. kereskedelmi Internet szolgáltató létezik, amelyek a telefon előfizetéshez hasonlóan (bár nem mindig teljes körű Internet-elérést nyújtva), különböző konstrukciókban előfizetési díj ellenében Internet-hozzáférést biztosítanak. A díj lehet havi, évi, sőt óradíj is; külön számlázhatnak az átküldött információ mennyisége szerint vagy egy átalánydíjat számítanak fel. A szolgáltatás lehet "teljes Internet kapcsolat", vagy esetleg csak levelezést tesz lehetővé. Az alábbiakban a fizikai kapcsolódás módjait ismertetem.

1.4.1.              Modemes kapcsolat


A számítógéppel rendelkező magánember számára az Internethez való kapcsolódás fő eszköze a modem. Ez a kártya az otthoni vagy munkahelyi számítógépet a telefonvonalakon keresztül, telefonhívás révén kapcsolja össze a hálózatba kapcsolódott gépekkel, miközben azok digitális jeleit analóg telefonjellé, majd vissza, a számítógép által érthető digitális jellé alakítja.

55.6 kbp\s modem

Az Internet felhasználók többsége egyéni előfizető, akik az Internet szolháltatások közül leginkább a levelezést és a WWW böngészést használják. Számukra és a tíznél kevesebb gépből álló kis hálózatoknak jó megoldás a telefonos kapcsolat, ha nincs nagy forgalom, és az jól kötegelhető (levelezésnél a szolgáltatónál bérelt postafiókból a levelek bizonyos időközönként egyszerre letölthetők, ekkor a kapcsolatot bontani lehet, majd a megírt válaszokat egyszerre el lehet küldeni).

1.4.2.              Cable modem ( kábelmodem )

Még kevésbé meghonosodott technológia, mely azonban elterjedésével ideális megoldás lehet az egyéni felhasználók részére, a városi kábeltelevíziós hálózatot felhasználva. Ez egy készülék, mely a számítógép és a kábelhálózat közötti csatlakozást (hardver és szoftver illesztést) szolgálja. ellentétben a hagyományos telefon-modemekkel, a kábelmodemek szabványosítása lassan halad: Európában az "Euromodem" terjed, míg az USA-ban a "Docsis" szabvány az elterjedt "Motorola" modemek konkurense.


Motorola kábelmodem

 Az Ethernet-típusú rendszereknél a kábelmodemen kívül még egy csatlakoztató kártya is szükséges a számítógépbe; utóbbi rendszerek elméletileg kétirányú, 10 Mbps adatátviteli sebességet igérnek; gyakorlatban azonban ezt a sebességeket eddig még sem USA-beli sem európai szolgáltatónak nem sikerült elérni.A nagy sebesség ellenére a szolgáltatás jóval olcsóbb mint a telefonos-modemes megoldás a magas telefonköltség kiiktatása miatt. A ma már működő szolgáltatók  forgalomtól és a hálózaton eltöltött időtől független havidíjat számolnak fel.

1.4.3.              ISDN

Az ISDN (Integrated Services Digital Network) kifejezés magyar jelentése: Integrált Szolgáltatású Digitális Hálózat. Az ISDN-ben a különböző információkat digitális formában továbbítják. Ezáltal a beszéd-, szöveg-, kép- és adatjelek ugyanazon a vonalon haladhatnak. A modemes kapcsolat fejlettebb, megbízhatóbb, jóval nagyobb mennyiségű adat átvitelét lehetővé tévő változata (pl. 2 x 64 kbps adatátviteli sebesség). Lényeges különbség az ISDN és a hagyományos telefonhálózat között abban áll, hogy az ISDN-ben az analóg technika mind helyi mind a helyközi szakaszról eltűnik, digitálissá válik, lehetővé téve, hogy az információk az egyik használótól a másikig a teljes útvonalon digitálisan kerüljenek továbbításra. ISDN bevezetése világszerte vontatottan megy végbe: egyrészt, mert időközben modemes kapcsolat is lehetséges 54 kbps sebességgel; másrészt, mert a fejlesztés alatt álló DSL hálózatok az adatátvitel ugrásszerű gyorsulását igérik, az ISDN-nek ezért az Internet-korszakában vetélytársai lesznek pl. a DSL- Lite, ADSL, stb.

1.4.4.              ADSL (Assymmetric Digital Subsriber Line)

Hagyományos telefonhálózatok gyorsítására alkalmas un. "DSL ( Digital Subscriber Line ) " technológiák egyike. Ezt az újabb szabványt az tette lehetővé, hogy bár a telefonvonalat használja, de ettől még nyugodtan lehet telefonálni, mivel más frekvencia-tartományon folyik az információ, mint a hang. Tehát a kapcsolódás telefondíj-mentes. Viszont csak korlátozott számú előfizetőt képes kiszolgálni egy központ, és megfelelően közel (3 km) kell lakni a központhoz. Az ADSL-nél a jel maximális sebessége az előfizetők irányába és visszirányba eltérő és az előfizető lakóhelyének az elosztóhoz viszonyított távolságától is függ (pl. 1,5...6 Mbps-ig / 640 kbps-ig). A technológia aránylag költséges, mert úgy a központi, mint az előfizetői oldalon műszaki beavatkozást igényel; esetenként lehetséges a fenti kapacitásnak csak egy részét bérelni. Jelentős árcsökkenés a rendszerek, majd a modemek szabványosításától várható. Egyik ilyen szabványjavaslat az Universal ADSL, mely az elosztó és az ügyfél között 1,5Mbps/512 Kbps sebességet szabványosít, míg egy másik 2Mbps/640Kbps-t; az ADSL-technológia bevezetése európaszerete folyamatban van. Svédország egész telefonhálózatát ADSL-re állítja át. Ugyanakkor helyenkint az olcsóbb DSL-technológia a DSL-Lite bevezetése is várható.


ADSL modem

1.4.5.              T1, T3

USA-beli Internet-szolgáltatók tíbbnyire a "T1" vagy "T3" (AT&T-) szabvány szerinti bérelt vonalakon keresztül állnak összeköttetésben az Internettel. Az adat optikai szálakon megy. T1 24drb digitális csatornábol áll,  T1-vonalaknál az átviteli sebesség 1,544 Mbps, T3-as vonalaknál 44,746 Mbps. Újabban vezetéknélküli, pl. 45 Mbps-es műhold bekőtések is használatban vannak. Ezeket a kapcsolatokat általában csak cégek, intézmények, iskolák és kisebb ISP-k(internet service provider) használják,a gerinchálózatra való csatlakozásra, mivel magán használatra nagyon drága lenne.

1.4.6.              Wireless internet (drótnélküli internet)

A Wireless internet hazánkban terjedt el, mivel nálunk nem nagyon van más nagyobb sávszélességű internet hozzáféres. ISDN ugyan már van, de az jóval drágább. Ezért bevezették az úgy nevezett Wireless netet. Ez tulajdonképpen belső hálózatra van kifejlesztve, ám egy kültéri antenna és esetleg egy erősítő segítségével kiterjesztheő kültéri hálózatokra. A sebesség szolgáltatóként változik. Általaban 64kbps-256kbps-ig terjed, de létezik 512kbps-os kapcsolat is. Az adatot 2,4Ghz-es rádióhullámon  keresztül továbbítják.


PCI slotos Wireless kártya

Mód

Sebesség

Modem

55.6 kbit/s

ISDN

64 kbit/s

2*ISDN

128 kbit/s

30*ISDN

1920 kbit/s

ADSL

Fel: 64; Le: 384 kbit/s

2*ADSL

Fel: 128; Le: 768 Kbit/s

4*ADSL

Fel: 256; Le: 1500 Kbit/s

KábelTV

20-2000 kbit/s

Mobiltelefonos(GPRS)

10-100 kbit/s

Műholdas

0,5-20 GBit/s

T1 optikai

1,544 Mbps

T3 optikai

44,736 Mbps

OC3

155 Mbps

OC12

622 Mbps

OC48

2,5 Gbps

OC192

9,6 Gbps

Internet kapcsolat tipusai, és sebességei

1.5.                  Az internet protokollja

A TCP/IP hálózati protokoll 20 éves múltra visszatekintő technológia. Jelentősége abban áll, hogy a televízióhoz és a telefonhoz hasonlóan eljutott a globális telepíthetőség állapotába. A technológia folyamatosan bővül, a felhasználók száma és a forgalom egyre nő.

A XX. század végén a kommunikációs architektúrák nagy választékban jelentek meg. A gyártók egyetértettek abban, hogy kizárólag nyílt rendszereket lehet alkalmazni (nyílt rendszeren olyan rendszert értünk, amely általános érvényű szabványokat követ, és általában hardver független). Így mára kialakult egy olyan kommunikációs architektúra, amely gyakorlati megoldásokat ad a felmerülő problémákra.

Olyan rendszertechnikai megoldásokra kellett törekedni, amelyek lehetővé teszik a hálózati protokollok együttműködését. A TCP/IP protokollra épülő rendszerek mindazokat az alaphálózati technológiákat össze tudják fogni, amelyek ma, és a jövőben hozzáférhetőek. A TCP/IP protokoll gyártófüggetlen, vagyis nincs olyan gyártó amelynek külön jogai lennének bármilyen vonatkozásban.

A TCP/IP szabványokat az IAB hozza, a szabványokat rendszeresen felülbíráljákA protokoll rendszer szabványai az ún. RFC (Request for Comments) dokumentumok. Néhány jól ismert szabvány: az RFC 822 az elektronikus levelezés Internet szabványa, az RFC 877 az IP adatcsomagok továbbításának szabványa. Jelenleg ezeknek az elfogadott előírásoknak a száma meghaladja a 2500-at. Az RFC szabványok ingyenesen hozzáférhetőek, így senki nem mondhatja, hogy nem ismeri a legújabb szabványokat. Az előírások készítése nem a nagy szervezetek előjoga, bárki készíthet javaslatot és ha megfelelő az illetékes bizottság elfogadja.