1.    BEVEZETÉS

Az általam választott témát napjaink egyik legnagyobb találmánya - az Internet - teszi aktuálissá. Több, mint 10 évvel ezelőtt a személyi számítógép - új játszóeszközként - rohamos hódításba kezdett a legkülönbözőbb korcsoportok körében és ültetett egyre több embert a képernyők elé. Sokan váltak a gépek megszállottjaivá, töltöttek órákat vagy akár napokat egy-egy játékkal vagy készítettek programokat kisebb-nagyobb feladatok megoldására.

Az információs forradalom napjainkra életünk minden területére betört, megjelenik mindennapjainkban: a gazdaság (vállalati és vállalatközi kapcsolatok alapvető szerkezeti átalakulása, újfajta munkahelyek és munkastílus), a közigazgatás (egyszerűbb, hatékonyabb ügyintézés) és a magánélet (újfajta szolgáltatások, információforrások jobb elérhetősége, ezáltal tanulás, művelődés, szórakozás új formáinak megjelenése,) átalakulása várható, ill. tapasztalható.

A játékok továbbra is népszerűek, de megjelent egy új dolog, ami ismét képes odaszegezni az embereket a képernyők elé, sokszor még olyanokat is, akik korábban hallani sem akartak róla. Ez az új dolog az Internet, ami egész egyszerűen fogalmazva összeköti a korábban külön-külön működő számítógépeket, és lehetővé teszi közöttük az információ továbbítását.

Célom e dolgozattal az, hogy bemutassam a világháló kialakulását, fejlődését, az Internetet alkotó szolgáltatásokat, és ezek használatát.