1.    Ismeretlen szavak, kifejezések

ARPAnet

Az Egyesült Államokban létrehozott katonai célú, első csomagkapcsolt hálózat. A mai Internet őse.

Bérelt vonal

Olyan telefonvonal, amelyet bérlői állandó használatra bérelnek külön számítógépes csatlakozás céljából

Böngésző

Olyan kliensprogram, amely képes a WWW hálózaton hozzáférhető lapok megjelenítésére

Bps

Bit per second. Az adatátviteli sebesség mértékegysége

DNS 

Domain Name System. Egy, a hálózaton elosztott adatbázis az Internet számítógépek neveiről, ami lehetővé teszi a nevek átfordítását numerikus számokra.

Domain név

Az e-mail címben a @ jel után álló rész. Internet-helyeket azonosító egyedi név, amely névtartományokból áll. Ezeket a tartományokat pont választja el egymástól. A domain nevek rendszerét az IP címeknek a mindennapi használatban való nehéz megjegyezhetősége miatt dolgozták ki.

E-mail

Elektronikus levél. Levelek közvetítése számítógép-hálózatok által.

E-mail cím

A felhasználói névből és a domain névből áll, melyeket a @ karakter kapcsol egymáshoz. Az elektronikus levelek megcímzéséhez szükséges.

FTP

(File Transfer Protocol) Az Internethez kapcsolódott számítógépek közötti fájlátvitelt teszi lehetővé.

Gerinchálózat

Azon vonalak, eszközök összessége, amelyek valamely nagyterületű hálózat gerincét alkotják.

Internet

(kis i-vel)  A TCP/IP protokollra épülő, azt használó számítógép hálózatok kapcsolata.

Internet

A hálózatok hálózata. Egymással összekötött hálózatok óriási halmaza, amelyek a TCP/IP protokollt használják.

Internet Explorer

A Microsoft ingyenes Web böngészője.  Jelenlegi legújabb verziója az 6-os.

Internet szolgáltató

Olyan vállalkozás, amelynek célja az egyéni felhasználók összekötése a hálózatokkal

IP

(Internet Protocol) A TCP/IP szabványnak az a része, amely az Internet hálózaton az adatcsomagok összeállításáért és továbbításáért felelős

IP cím

Az Internet hálózathoz kapcsolt gép azonosító kódszáma, amely négy, egymástól ponttal elválasztott decimális számból áll.

IRC

(Internet Relay Chat) Több felhasználó egyidejű online beszélgetését  lehetővé tevő Internet szolgáltatás. Csatornákat működtet, amelyekhez a felhasználók csatlakozhatnak és társalgásokat folytathatnak.

ISDN

Integrált Szolgáltatású Digitális Hálózat. Korszerű, digitális hálózati szabvány, ill. az ezt használó hálózat, amely egyszerre képes hangot, számítógépes adatot, képet stb. továbbítani.

Kliens

Az a számítógép vagy program, amely a szerver szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges

Kliens/szerver modell

Olyan adatfeldolgozási modell, amelyben a felhasználó által használt kliensgép funkciója az információra vonatkozó kérdésfeltevés, a szerveré pedig az adatfeldolgozás. Az Internet legtöbb információs rendszere ezt alkalmazza.

Levelező program

Olyan program melynek segítségével elektronikus levelezést folytathatunk. A hálózati szabványnak megfelelően közvetíti leveleinket

Modem

(Modulátor-demodulátor) Olyan eszköz, amely a digitális jeleket analóggá alakítja az adatátviteli vonalra való küldés előtt, illetve a vonalról érkező analóg jeleket visszaalakítja digitálissá.

NSF

(National Science Foundation) Az USA tudományos életét, a hálózati infrastruktúrát finanszírozó szervezet

POP

(Post Office Protocol) Olyan szabvány és program, amely a hálózati központ tárolójába érkezett levelek elosztását végzi.

Protokoll 

Két különböző hálózati berendezés vagy program közötti kommunikációt szabályozó megállapodás. Szabvány a hálózati kommunikációra

RFC

(Request For Comments) Az Internet hálózatban alkalmazott eljárások és szabványok leírásait tartalmazó dokumentumgyűjtemény.

SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol) Számítógépek közötti elektronikus levelek továbbításához használt protokoll, amely a TCP-re épül

Szerver

Lokális hálózat központi szolgáltató gépe, illetve fájlátvitelt, levélelosztást vagy más hálózati funkciót biztosító központi számítógép, ill. szoftver nagytávolságú hálózatokon.

TCP

(Transmission Control Protocol) Az Internetben használt egyik legfontosabb protokoll. Az adatátvitelt konrolláló protokoll, amely ellenőrzi, hogy az IP szerint elindított adatcsomagok megérkeznek-e a megadott címre.

TCP/IP

Az Internet kommunikációs alapszabványa, amely a megbízható és rendezett csomagkapcsolt hálózati működést biztosítja

Telnet 

Olyan protokoll és program az Interneten, amelynek segítségével más számítógépek szolgáltatásit vehetjük igénybe.

Web   

A World Wide Web rövid elnevezése

Windows

A Microsoft grafikus, többfeladatos operációs rendszere.

World Wide Web

Világhálózat. Hypertexten alapuló, világméretű osztott információs rendszer, amely nemcsak szövegeket, hanem képeket és hangokat is tartalmaz.